Privacyverklaring

Zorgstroom, handelend onder de merknaam 'xtra.zorgstroom.nl'.

Inleiding
xtra.zorgstroom.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. xtra.zorgstroom.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

1. Vastleggen en verwerken van gegevens
Door het gebruiken van de website laat u bepaalde persoonlijke gegevens bij ons achter. Daarbij is onderscheid te maken tussen actief en passief verstrekte (persoons)gegevens. Actief verstrekte persoonsgegevens zijn de gegevens die u zelf op de website heeft ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, e-mailadres, welke worden gevraagd bij registratie op de site, of de accountinformatie die u zelf kunt aanvullen als u bent ingelogd. Ook de door u geplaatste berichten kunnen persoonsgegevens bevatten. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die bij het surfen over de website automatisch worden opgeslagen, zonder dat u zich daar wellicht van bewust bent. Daarbij kunt u denken aan het IP-adres, het besturingssysteem van uw computer en de browser die u gebruikt. Als u op de website bent ingelogd, worden zowel actief als passief verstrekte persoonsgegevens bewaard. Wanneer u niet bent ingelogd, worden alleen passief verstrekte persoonsgegevens bewaard.

Door op een bewuste manier gebruik te maken van de website, heeft u grotendeels zelf in de hand welke persoonsgegevens u aan ons verstrekt. Inzage in uw persoonsgegevens, die door ons zijn opgeslagen, heeft u te allen tijde in uw account. Wij zullen de aan uw account gekoppelde persoonsgegevens - die niet al openbaar zijn - niet aan derden verstrekken, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn of als u daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Een uitzondering hierop is het uitvoeren van een verzoek tot uitbetaling van het tegoed. Hiervoor worden enkel de uiterst noodzakelijke gegevens verstrekt aan een derde partij (in dit geval de bank). In het geval van (een vermoeden van) fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Ook in het geval dat de website wordt overgenomen door een andere eigenaar is het noodzakelijk om alle gegevens te verstrekken aan een derde partij (de nieuwe eigenaar).

2. Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. xtra.zorgstroom.nl maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL), waarmee alle informatie tussen u en de website wordt afgeschermd, bijvoorbeeld wanneer u inlogt of zich registreert.

3. Actief verstrekte gegevens
Registratie
Om de door xtra.zorgstroom.nl verdiende korting aan u te kunnen toewijzen, is registratie vereist. Wij slaan de door u ingevulde persoonsgegevens op, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres en uw voorkeuren ten aanzien van het ontvangen van nieuwsbrieven. Bij registratie verzoeken wij u slechts enkele noodzakelijke gegevens in te vullen. Op een later moment kunt u dit desgewenst zelf verder aanvullen in uw account.

E-mail en nieuwsbrief
Registratie op de website (en het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden) houdt in dat u akkoord gaat met het, op regelmatige basis, ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails van xtra.zorgstroom.nl. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. xtra.zorgstroom.nl behoudt zich het recht voor om voor u belangrijke, niet-promotionele, e-mails te sturen met betrekking tot uw account (bijvoorbeeld over het tegoed), ook al heeft u zich afgemeld voor de nieuwsbrieven en e-mails van xtra.zorgstroom.nl.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van uw account. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Account
In uw account heeft u inzage in de persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt en kunt u deze gegevens desgewenst wijzigen. Uw account is enkel toegankelijk met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan het wachtwoord aan derden te verstrekken om misbruik te voorkomen.

Bewaartermijn
De door u actief aan ons verstrekte gegevens zullen wij bewaren zolang uw account in gebruik is of totdat u aangeeft dat u het account wilt verwijderen. Als u uw account wilt verwijderen, kunt u contact met ons opnemen. 

4. Passief verstrekte gegevens
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om statistische analyses met betrekking tot de website te kunnen maken. Onder algemene bezoekgegevens worden onder andere verstaan het IP-adres van uw computer, het tijdstip van het bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.

Gebruik van cookies
De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij transacties registreren. Bij registratie van transacties worden enkel de datum/het tijdstip van de aankoop, de naam van de webwinkel, in sommige gevallen omschrijving van de producten en het aankoopbedrag geregistreerd. De website ontvangt geen creditcard nummer of andere gegevens die u invult bij het doen van een aankoop bij de webwinkel. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen, maar wij raden dit sterk af. Het uitschakelen van de cookies zal de functionaliteit van de website namelijk ernstig beperken. Aankopen kunnen zonder cookies niet worden geregistreerd en de korting kan in dat geval niet worden toegeschreven aan uw account.
Na inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord plaatst onze website automatisch een cookie op uw computer om u gedurende de rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij registreren welke webwinkels u bezoekt. Deze informatie gebruiken wij om uw aankopen te registreren, om de verdiende korting te kunnen toewijzen en om de website te optimaliseren voor uw wensen en voorkeuren.

Bewaartermijn
Wij bewaren passief verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

5. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de websites van derden te lezen alvorens uw persoonlijke gegevens aldaar in te vullen.

6. Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

7. Inzage en wijziging van persoonsgegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 22047368.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.